Portal eRejestracja

Opieka Środowiskowa S. C " MARIDAN"

ul. 9 Maja 9 A Lok.1 42-500 Będzin
tel.32 761 38 15

Portal eRejestracja służy do ustalenia wizyty mającej na celu zakwalifikowanie pacjenta do przyjęcia do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej.
Rejestrację terminu może dokonać pacjent jego rodzina lub opiekun.
Podczas rejestracji prosimy podać dane przyszłego pacjenta oraz numer telefonu, który ułatwi nam kontakt z Państwem.

Przypominamy jednocześnie że:
Podstawą do objęcia opieką jest skierowanie lekarskie i kwalifikacja pielęgniarska.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, którzy uzyskali w ocenie Skali Bartel 40pkt. Skala ta służy do oceny ogólnego stanu zdrowia Pacjenta i określa jego stopień samodzielności.

Druki do pobrania na naszej stronie internetowej www.maridan.pl pobierz wniosek

Zapraszamy do kontaktu z nami !